Almindelig tandpleje

Ved almindelig tandpleje forstås de regelmæssige besøg hos tandlægen eller tandplejeren, hvor der foretages eftersyn. Det er også ved de regelmæssige besøg der foretages tandrensning og tages røntgenbilleder hvis det vurderes nødvendigt. Når der tales eftersyn skelnes der mellem to slags:

Statusundersøgelse:

Her undersøges tænder, tandkød, slimhinder og tunge, mund og kæber. Desuden vil der blive spurgt ind til eventuelle sygdomme og medicinindtag. Såfremt der findes behandlingskrævende tilstande ved ​eftersynet, vil der blive lavet en behandlingsplan.

På baggrund af de kliniske fund ved statusundersøgelsen, skal patienten skal placeres i et spor dvs. grønt, gult eller rødt spor. Ved disse spor forstås:

Grønt spor: Der konstateres ikke aktiv sygdom hverken fra tænder eller tandkød. Man tildeles et interval på 12-24 måneder.

Gult spor: Der konstateres aktiv sygdom, men i en grad, som vurderes at kunne påvirkes i en positiv retning ved professionel og egen indsats. Man tildeles et interval på 3-8 måneder.

Rødt spor: Der konstateres aktiv sygdom i en grad der vurderes at være vanskelig at påvirke i en positiv retning. Det kan f.eks. være ved fysiske og psykiske handicaps som ikke kan forventes at bedres. Man tildeles et interval på 3-6 måneder.

Fokuseret undersøgelse:

Dette er den anden slags eftersyn, der bruges til patienter placeret i det gule eller røde spor. Ved denne undersøgelse vil der være fokus på den/de tilstande, som i første omgang bevirkede at man blev placeret i det gule eller røde spor, det kan f.eks. være tandkødsbetændelse eller begyndende huller. Dvs. hvis der blev konstateret tandkødsbetændelse ved statusundersøgelsen, vil det være dette der fokuseres på ved fokusundersøgelsen. Det kan være nødvendigt at instruere og motivere til bedre hjemmetandpleje (egenindsats), og det vurderes om der ses positiv fremgang af den/de tidligere diagnosticerede sygdomstilstand.

Ring på

Kontakt os

Adresse

Tofthøjvej 9, 4130 Viby Sjælland